Suomi-koululaiset

Suomi-koulun voi aloittaa kolmevuotiaana ja nuorisoryhmään pääsevät yli 10-vuotiaat. Nuorisoryhmäläiset voivat myös halutessaan käydä perjantaisin koululaisten (isojen ryhmässä) oppitunneilla.

Suomikoululaiset jaetaan lukuvuosittain iän mukaan eri ryhmiin. Pienimmät koululaiset ovat 3-4 vuotiaita, seuraavassa ryhmässä ovat 4-5 vuotiaat. Esikouluikäiset, eli 5-6 vuotiaat muodostavat oman ryhmänsä kuten ekaluokkalaiset, eli 6-7 vuotiaat. Yli 7-vuotiaat lapset ovat koululaisryhmässä. Nuorisoryhmä koostuu yli 10-vuotiaista nuorista.

Koululaisryhmät

Leppäkertut

Pienimmät suomikoululaiset, eli iloiset ja vilkkaat 3- ja 4-vuotiaat, muodostavat ryhmän nimeltä Leppäkertut! Opettajinaan heillä on Pirre ja Terhi!

Joutsenet

Joutsenet-ryhmään kuuluvat 5- ja 6-vuotiaat temperamenttiset ja reippaat suomi-koululaiset. Opettajanaan heillä on tänä lukuvuonna Sanna yhden apuopettajan kanssa.

Karhut

Koululaiset eli 7-10 vuotiaat veijarit muodostavat Karhut-ryhmän. Ryhmässä toimii opettajana Viivi ja hänellä on kaksi apuopettajaa mukana, joten ryhmää voidaan koulun keroilla jakaa tarpeen mukaan pienimpiin ryhmiin.

Nuorisoryhmä Norpat

Nuorisoryhmä eli Norpat on avoin kaikille jo 10 vuotta täyttäneille nuorille. Nuorisoryhmäläiset voivat myös halutessaan käydä perjantain koululaisten, eli Haukien oppitunneilla. Opettajina toimivat Terhi K. sekä Viivi H.

Johtokunta

Johtokunnan jäsenet eivät saa palkkaa työstään. Ainoastaan puheenjohtaja saa tehtävänsä hoitamisesta kuukausittaisen kulukorvauksen toimintavuoden aikana. Johtokunnan kokouksia järjestetään 5-6 kouluvuoden aikana. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme muuta johtokunnan jäsentä.

Johtokunnan tehtävänä on edustaa yhdistystä ja huolehtia sen toiminnan toteuttamisesta. Johtokunta vastaa uusien opettajien sekä apuopettajien palkkaamisesta. Johtokunta laatii kouluyhdistyksen budjetin ja on vastuussa koulun toiminnan rahoituksesta, sekä muun muassa anoo joka syksy tukea Suomi-seuralta/Opetushallitukselta. Johtokunta vastaa yhdessä opettajien kanssa joulujuhlan, äitienpäivän, kevätretken ja kevätjuhlan järjestelyistä ja tarjoiluista. Johtokunnan tehtäviin kuuluu myös Omalehden kokoaminen/painattaminen.

Johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti mukana joulumyyjäisten toteutuksessa. Johtokunta valitsee joulumyyjäiskomitean jäsenet ja avustaa myyjäisten valmisteluissa, myyntityössä ja loppusiivouksessa. Myyjäisistä saaduilla varoilla rahoitetaan suurin osa Suomi-koulun toiminnasta.

Vuosikokous on lukuvuoden ensimmäinen kokous ja se pidetään aina syys/lokakuussa. Vuosikokouksessa vapautetaan edellisen johtokunnan jäsenet, valitaan uudet ja päätetään tulevan vuoden budjetista, opettajien palkoista ja lukukausimaksuista. Kaikki kouluyhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita vuosikokoukseen. Johtokunta lähettää vuosikokouskutsun kaikille Suomi-koulun postituslistalla oleville jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
Wienin suomalaisen kouluyhdistyksen 41. sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 05.10.2020. Koulun asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu seitsemän jäsentä.

Puheenjohtaja: Meri Hakaoja
Varapuheenjohtaja: Piritta Mononen
Sihteeri: Terhi Korhonen
Varasihteeri: Reetta Pez
Rahastonhoitaja: Tuuli Myllynen
Vararahastonhoitaja: Verena Laakso
Vanhempainedustaja / avustava jäsen: Nicolas Hirvonen, Viivi Huusko

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ulospäin ts. edustaa Suomea, lapsia ja nuoria koulunkäyntiä koskevissa asioissa Itävallassa. Hän toimii yhdyshenkilönä muihin suomalaisjärjestöihin (ÖFG, Opiskelijayhdistys, Suomalainen seurakunta, Opetushallitus, Suomi-seura, ulkosuomalaisparlamentti jne.). Hän pitää puheita yhdistyksen tilaisuuksissa, esim. joulumyyjäisissä.

Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan kokoukset koolle ja laatii esityslistan. Hän ottaa uudet opettajat työhön ja tekee työsopimukset. Hän kirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa eroaville opettajille ja johtokunnan jäsenille työtodistukset.

Puheenjohtaaja ilmoittaa uuden hallituksen yritysrekisteriin (Vereinsregister) ja hankkii koulun toimitilat seuraavalle lukuvuodelle sekä joulumyyjäisten tilat Klosterneuburgissa.

Yhdessä rahastonhoitajan kanssa puheenjohtaja hakee valtionavustusta Suomi-seuralta. Hän myös laatii yhdessä rahastonhoitajan kanssa seuraavan vuoden budjetin ja kirjoittaa yhdistyksen toimintakertomuksen sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman.


Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa tämän tehtävissä ja toimii tarvittaessa tämän sijaisena. Hän seuraa yhdessä rahastonhoitajan kanssa jäsenmaksujen saapumisia ja hoitaa tarvittaessa niiden karhuamisen. Varapuheenjohtaja muistuttaa johtokuntaa tulevista opetukseen liittyvistä teemoista sekä muista tapahtumista (esim. kirjaston avajaiset, nettisivu-uudistus, myyjäisinfo).
Sihteeri vastaa yhdistyksen sähköpostin lukemisesta ja siihen vastaamisesta. Hän ottaa myös ilmoittautumiset vastaan ja käsittelee ne. Sihteeri hoitaa sisäisten ja ulkoisten tiedotteiden kirjoittamisen ja muokkaamisen, hän pitää ja kirjoittaa kokousten pöytäkirjat. Sihteeri ylläpitää yhdistyksen oppilaslistoja ja jäsenrekisteri sekä päivittää koulun nettisivuja.


Varasihteeri tukee sihteeriä tämän tehtävissä ja toimii tarvittaessa tämän sijaisena. Varasihteeri toimittaa Omalehteä yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa (erillinen taittaja).
Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen tiliä ja maksaa: opettajien palkat, kulukorvaukset, kokouskulukorvaukset, ja sosiaaliturvamaksut, puheenjohtajan kulukorvaukset, koulutilojen ym. mahdolliset vuokrat, oppilaiden vakuutusmaksut sekä muut laskutukset erilaisista hankinnoista. Rahastonhoitaja ilmoittaa sairausvakuutuskassalle (WGKK) opettajien ja apuopettajien työsopimuksen alkamisen ja päättymisen. ja ilmoittaa tammikuussa WGKK:lle edellisen vuoden aikana maksetut palkat/työntekijä sekä edellisen vuoden aikana maksetut palkat, sosiaaliturvamaksut ja Vorsorge-maksut/työnantaja. Tarkastaa jäsenmaksut ja lukuvuosimaksut.

Rahastonhoitaja laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa seuraavan vuoden budjetin ja Suomi-seuran apuraha-anomuksen sekä lähettää kuitit ja laskut Suomi-seuralle edellisvuonna saadun tuen takeeksi. Hän tekee myös yhdistyksen kirjanpidon.


Vararahastonhoitaja tukee rahastonhoitajaa tämän tehtävissä ja toimii tarvittaessa tämän sijaisena. Hän hoitaa joulumyyjäisiin liittyvien laskujen maksamisen, tilitykset ja kirjanpidon sekä pohjakassojen hankkimisen.
Vanhempainedustaja / avustava jäsen pitää yhteyttä johtokunnan ja vanhempien välillä koulutuntien aikana. Hän myös avustaa Omalehden toimittamisessa ja painattamisessa sekä avustaa tiedotusasioissa. Hän organisoi Suomi-koulun kirjaston toimintaa ja toimii kirjastovastaavana.